Menu

31. jan 2023

Generalforsamling i Foulum IF – tirsdag d. 31. januar 2023

 

Valg af dirigent

 • Egon Jensen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning

 • Morten berettigede om året der er gået.

Fremlæggelse af regnskab

 • Morten fremlagde regnskabet for år 2022. MolFoØr regnskabet er fra 2021, der mangler for 2022.
 • Der mangler desuden penge fra OK.
 • Der er et overskud på ca. 69.000 kr. for år 2022.
 • Aktiver og passiver stemmer overens, og dermed stemmer regnskabet.

Fremlæggelse af budget

 • Morten fremlagde det forventede budget for år 2023.
 • Det forventes, at der bliver et overskud på ca. 10.000 kr.

Indkomne forslag

 • Der har ikke været nogle indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

 • Der blev fremlagt kontingentsatser for efteråret 2022. Det foreslås, at disse kontingentsatser fortsætter i det nye år.
 • I forhold til ”pay and play”/”de frie fugle”, så foreslår bestyrelsen, at de 60 kr. skal betales inden kampene går i gang. Det giver et større stykke arbejde for trænerne.
 • Det er aftalt, at kontingent fremover bliver opkrævet midt i sæsonerne, og der er 14 dages betalingsfrist, hvis man ønsker at fortsætte med at spille.
 • Det er aftalt, at hvis man ikke træner, så defineres man som en ”fri fugl”.
 • Det er op til de enkelte hold, om det er de enkelte personer eller bødekassen der skal betale for ”de frie fugle”.
 • Det er desuden aftalt, at U5/U7 fremover blot skal betale 200 kr. pr. halvår.
 • Det er vigtigt at ungdomsspillere fremgår i KlubOffice.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatør

 • Peter Peitersen, Lars Christiansen, Kristian Møldrup og Martin Damborg er på genvalg.
 • Martin Damborg blev genvalgt, resten gjorde ikke.
 • Simone Fruergaard, Malthe Ingstrup, Jeppe Nielsen og Maiken Overby indgår i bestyrelsen.
 • Martin D
 • Ivan Tonarelli genopstiller som suppleant. Kim Fagerlin tiltræder som ny suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 500.000 kr.

Ove Jensen og Thomas Heltzen er genvalgt som revisorer. Revisorsuppleant er Kim Engberg Madsen.

Eventuelt

Yvonne Engberg Jensen vandt i præmiespillet.

Luk