Menu

Børnepolitik

Børnepolitik omkring fodbold i Foulum IF

Vi forpligter os til at revurdere børnepolitikken, indhold, procedure og praksis.

Hvis børnepolitikken giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Fodboldudvalget.

Medlemmerne findes på vores hjemmeside: www.foulumif.dk/om-fif/organisation/bestyrelse/

 

 

Område Regler og retningslinjer
Indhentning af børneattester
 • Foulum If indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens børne/ungdomstrænere, når de tiltræder klubben
 • Børneattesten laves når man begynder i klubben og fornyes hvert 3. år
Sociale medier
 • Sociale medier bruges som informationskanal til deling af positiv kommunikation og information med fodboldmæssig relevans. Det forventes, at der holdes en god tone.
 • Vi ønsker ikke at disse grupper bliver platform for diskussioner om træning, kamp, holdudtagelse osv. Vi anbefaler i stedet, at man tager direkte kontakt til træneren eller fodboldudvalget, hvis man måtte have brug for dette.
 • Da vi har med børn at gøre, som ikke selv er på Facebook, eller kampklar, forventer vi at minimum en kontaktperson/forældre pr. spiller er på de relevante platforme til at videregive relevant information til de børn, der er på det respektive hold.
 • Trænerne er frivillige og har ret til fritid og vil ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og forældre.
 • Ifølge GDPR-loven skriver man under på at ens barn på vises med billede (situationsbilleder) på de sociale medier.
Brug af omklædningsrum
 • Både børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf.
 • Vi opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.
 • Trænere og ledere bør undgå at være alene med ét barn/spiller i omklædningsrummet.
 • I tilfælde af skadebehandling, så foregår dette i et åbent lokale.
 • Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, hvis det er med hele holdet.
 • Der kan dog opstå eller forekomme situationer, hvor trænere kan stå alene med et barn/spiller især de yngre årgange ved f.eks. toiletbesøg eller hjælp til omklædning. Sådan en alene situation kan ikke undgås og er dermed acceptabel.
 • Mobiltelefoner må ikke anvendes under omklædning. Børn har ret til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende.
Overnatningsforhold samt ture
 • Vi ønsker, at man som fodboldspiller i Foulum IF får en masse gode og sjove oplevelser, derfor er det vigtigt for os, at børnene tilbydes forskellige former for stævner og turneringer.
 • Vi har stor erfaring med, at disse stævner og turneringer kommer børnene til gode, da de udvikles, modnes og skaber relationer til de andre børn på en anden måde end ved den daglige træning. Disse ture har til formål at styrke fællesskabet på holdet.
 • Ved turneringer, ture og arrangementer, hvor der er overnatning, vil trænerne og evt. de forældre som er med, som hjælper, have ansvaret for børnene.
 • Det opfordres til at flere forældre deltager. Ved overnatning skal trænere/forældre sove i samme rum som børnene og bliver ved børnene. Børnene må ikke efterlades alene.
Kommunikation
 • Det er et fælles ansvar, at vi har en ordentlig tone både på og udenfor banen. Det gælder også overfor trænere, dommere, modstandere og spillere.
 • Trænerne har ansvar for at kommunikere tydeligt overfor børn og deres forældre, og der henvises til de 12 forældrebud, se nedenfor:
 1. Bak op om klubben, ved bl.a. at melde dig som hjælper ved diverse arrangementer som klubben arrangerer, når der er brug for det.

MEN overtag ikke trænerens funktioner, tilbyd din hjælp i stedet for at tage styringen.

 1. Mød op til kampe - dit barn sætter pris på det.
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen - lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje - og i god afstand til trænere og spillere.
 4. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
 5. Respekter dommerens beslutninger - se dommeren som en vejleder.
 6. Skab en god stemning til kampene.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
 8. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr (overdriv ikke).
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 10. Bidrag til et godt sammenhold blandt børn og forældre.
 11. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!!

 

”HUSK RESPEKTEN – OGSÅ UDENFOR BANEN”, træneren er frivillig, dommeren er et menneske!

 • Det er trænernes ansvar under træning og kamp, at sørge for at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det trænerens ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold / dine børn om vigtigheden af et godt fællesskab på holdet og vigtigheden i at respektere hinanden, så disse situationer ikke opstår. Efterfølgende kan forældrene inddrages om nødvendigt og med fordel kan det informeres på forældremøder, hvordan tonen er på holdet.
 • Vi forventer, at i som forældre bakker op omkring vigtigheden af at tale med respekt for hinanden.
Ros vs. ris

Det er i alles interesse at børnene i Foulum IF har det godt når de er i klubben. Dette gælder både på og uden for banen

 • Det er vigtigt at børnene får den ros de fortjener. Børn har også brug for anerkendelse for at udvikle sig.
 • Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt, og det har de ikke hvis de får en masse skældud for det de laver. Men vi går ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider dem mod at gøre tingene korrekt.
 • Børn er børn, og nogle børn reagerer forskelligt fra andre, er der også forskellige måder at henvende sig til børnene på som træner. Det er trænerens sunde fornuft der bruges i træningen, for at få det bedste ud af børnene.
 • Husk det er børn, de er ofte med fordi det er sjovt og for at være sammen med deres venner.
 • Forklar børnene/spillerne til at respektere deres omgivelser – herunder klubbens udstyr.
Procedure ved mistrivsel og/eller mobning
 • Foulum IF accepterer ikke chikane, mobning eller mistrivsel og dette tages meget alvorligt. Vi ønsker at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem fodbolden.
 • Chikane er enhver form for uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.
 • I tilfælde hvor trænerne modtager en henvendelse om en konkret situation, hvor træneren ikke føler sig tryg kan han/hun til hver en tid tage fat i fodboldudvalget.
 • I tilfælde af observation af uacceptabel adfærd herunder mobning eller mistrivsel bedes man henvende sig til fodboldudvalget via mail: ………………………..

- Fodboldudvalget har ansvaret for:

 • At tage de rette foranstaltninger om den pågældende sag.
 • At sikre ”sagen” håndteres professionelt.
 • At man tager kontakt til de involverede parter.
 • At følge op på situationen således vi sikrer os, at mobningen/mistrivslen ikke længere foregår.
 • Trænerne har ansvaret for at skabe gode øvelser/læringsmiljøer, hvor alle uanset udgangspunkt trives og finder glæde ved fodbolden således mistrivsel undgås.
Fysisk kontakt

Fysisk kontakt - Vi har alle et ansvar for, at det skal være trygt at komme i Foulum IF

 • Man må i Foulum IF slå eller sparke, uanset hvad barnet har gjort eller sagt. Trænere og ledere må altså ikke bruge den fysiske magt de har over for børn på nogen måde.
 • Vi har nul tolerance overfor seksuelle krænkelser af børn og unge.
 • Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem der har behov for det.
 • Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne. Men Alle trænere/ledere skal være opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres ageren.
 • Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte klubbens formand, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Det er ikke tilladt at give børnene smækkys, klap i numsen samt berøre børnene i skridtet og på brysterne.

Hvad gør vi hvis mistanken opstår?

 • Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive håndteret af Fodboldudvalget. Forældre til det berørte barn involveres straks der foreligger en henvendelse eller opstår en mistanke om seksuel krænkelse. Klubben vil altid straks inddrage vores klubrådgiver, samt DIF, som har personer, der arbejder med dette til dagligt.
Mail til hovedudvalget: ……………………
Alkohol - snus/rygning

Alkohol, rygning og snus hænger ikke sammen med børne- og ungdomsfodbold.

 • I Foulum IF accepterer vi ikke alkohol, rygning eller snus i træningstiden eller kampe i samvær med spillerne.
 • Det forventes ligeledes, at alle optræder ædru og udfører lederopgaver ansvarligt.
 • Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 • I Foulum IF accepteres der ikke at ungdomsspillere indtager alkohol på en tur med klubben. Konsekvensen vil blive hjemsendelse på forældrenes regning. Forældrene vil blive underrettet inden hjemsendelsen.

Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles på bestyrelsesniveau og henvendelse skal ske til fodboldudvalget via mail: …………………

Euforiserende stoffer og doping
 • Foulum IF vil under ingen omstændigheder tolerere brug og salg af euforiserende stoffer, doping og narkotika blandt klubbens medlemmer.
 • Indtagelse af euforiserende stoffer, narkotika og doping i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.
 • At kendskab/rygter om misbrug blandt klubbens medlemmer straks vil blive påtalt.

Alle sager omhandlende problemer med euforiserende stoffer, narkotika og doping behandles på bestyrelsesniveau. Henvendelse skal ske til fodboldudvalget via mail: ……………….

 

 

 

Luk